LAMRIM: 365 Ngày Thiền Quán Đường Tu Giác Ngộ

Lamrim là thuốc chữa lành bệnh điên đảo của tâm

Ngày 23
Bất kính với đạo sư là bất kính với mười phương Phật
LAMA ZOPA RINPOCHE

§Đã tạo duyên sư đồ, chấp nhận một người làm đạo sư của mình rồi, sau đó lại chê bai phỉ báng hay từ bỏ đạo sư ấy, thì gieo nghiệp nặng không khác gì nghiệp chê bai phỉ báng hay từ bỏ hết thảy Phật đà. Tiếng Tạng gọi là nyä mö, bao gồm hai mặt: một là nghiệp từ bỏ đạo sư, không chấp nhận đây là nơi đáng cho mình tôn kính trọn thân khẩu và ý; hai là đối với đạo sư mà chê bai phỉ báng, nổi giận, sinh dị tâm hay những loại tâm tiêu cực khác.

§Đó là vì chánh pháp dạy rằng bậc thiện tri thức là tinh túy, hiện thân của mười phương Phật đà. Phụng sự và cúng dường bậc thiện tri thức là phụng sự cúng dường khắp mười phương Phật. Còn phỉ báng từ bỏ bậc thiện tri thức thì đó chính là phỉ báng từ bỏ mười phương Phật đà. Khoan nói đến bậc đạo sư ngồi pháp tòa sư tử dạy cho chánh pháp, ngay như thầy giáo trong đời sống thế tục, dạy cho ta biết đọc, biết viết, ở cạnh bên chúng ta, mà sinh tâm chê bai, bất kính, thì cũng đã là chê bai bất kính Phật đà ở khắp mười phương.

§Chúng ta phần lớn đều đã quá quen thuộc với tham, sân hay các loại phiền não khác, quen từ những đời kiếp không có điểm khởi đầu. Vì vậy muốn thôi không nghĩ xấu về Thầy, đối với chúng ta là điều rất khó. Đã vậy mà còn không tu pháp nương kính đạo sư thì sẽ luôn nghĩ xấu về Thầy, nhất là sẽ nổi giận, sinh dị tâm, những cái tâm gây hại trầm trọng.

  • Phỉ báng từ bỏ đạo sư tai hại như phỉ báng từ bỏ khắp mười phương Phật
  • Đó là vì đạo sư, hay ngay nhưng những vị thầy trong đời sống thế tục hàng ngày, đều là tinh túy của mười phương Phật
  • Tu pháp nương kính đạo sư thì có thể thôi không nghĩ xấu về Thầy

 NƯƠNG KÍNH ĐẠO SƯ
3. nương kính Thầy không đúng cách tai hại như thế nào
3.1 Phỉ báng thầy là phỉ báng hết thảy Phật đà

Bài Lamrim lướt quán đọc hàng ngày:

đỌC TIẾP:

  • CHỌN THEO NGÀY
    • Nhấn số bên dưới để chọn ngày
image_pdfimage_print