LAMRIM: 365 Ngày Thiền Quán Đường Tu Giác Ngộ

Lamrim là thuốc chữa lành bệnh điên đảo của tâm

#NGÀY 7 — Cần Một Nguồn Năng Lực Sống Đến Chạm Tim — LAMA YESHE

§Vì sao tôn giáo của cả Đông lẫn Tây ngày nay đều bị thoái hóa đến như vậy? Đó là vì ngày nay muốn tìm cho ra một tấm gương xứng đáng để noi theo là điều vô cùng khó khăn. Chưa từng tiếp xúc với bậc chứng ngộ cao thì làm sao biết được quyền năng của tâm mình vô tận như thế nào. Chỉ dựa vào kinh sách ghi lại công hạnh và thành tựu của các bậc giác giả trong quá khứ là không đủ. Bản thân những câu chuyện này không tạo nhiều hứng thú, chỉ khiến ta cảm thấy càng thêm xa vời: “Đức Phật, đức Chúa sống ở cái thời xưa xửa xừa xưa,” chúng ta có thể nghĩ rằng: “tâm thanh tịnh được như vậy là vì chư vị sống vào một thời kỳ khác, chứ như tôi đây sống thời mạt pháp thế kỷ 21 này, cho dù chỉ một chút hao hao giống như tâm thanh tịnh của chư vị thôi, muốn đạt được cũng là điều không tưởng.”

§Cách duy nhất để làm lắng dịu cảm giác hoài nghi bất lực tối tăm này là chạm mặt được với một người nào đó đã khai mở được tiềm năng tối đa của tâm mình. Chúng ta cần một ví dụ điển hình cho thấy quả thanh tịnh và phát triển tâm linh là điều mình có thể tận mắt chứng kiến, tự mình thực hiện. Vì vậy, một vị Thầy ở bên ngoài là điều tối quan trọng. Chúng ta cần một ai đó chứng minh cho thấy, rằng dù cũng chỉ là người như chúng ta thôi, nhưng đã có thể đưa tâm đến với những cảnh giới vượt ngoài khả năng tưởng tượng của chúng ta trong hiện tại.

§Được tận mắt chứng kiến thật sự có người tuy sống trong cõi thế gian mà vượt mọi ngã chấp, thoát mọi bận tâm thế tục, nói và làm bằng trí tuệ tự nhiên, thật sự hết lòng quan tâm đến an nguy của người khác, khi ấy chúng ta mới có thể tin chắc được rằng bản thân chính mình cũng có khả năng làm được như vậy.

  • #Tôn giáo thoái hóa vì hiếm có cơ hội gặp được bậc có chứng ngộ cao
  • #Chúng ta cần tấm gương của người đạt cảnh giới vượt ngoài tầm tưởng tượng của mình
  • #Chứng kiến thiện đức nơi người khác sẽ giúp ta tin tưởng bản thân mình cũng có khả năng làm được như vậy

! NƯƠNG KÍNH ĐẠO SƯ
!1. § Nương kính đạo sư
!1.2 Phẩm hạnh của đạo sư (1)

Bài Lamrim lướt quán đọc hàng ngày:

đỌC TIẾP:

  • CHỌN THEO NGÀY
    • Nhấn số bên dưới để chọn ngày
image_pdfimage_print