Lama Zopa Rinpoche Sydney 2015

Lama Zopa Rinpoche – Sydney 2015

 Thời Gian: Tháng 6 năm 2015

  • Địa Điểm:
    • Liberty Palace (Bankstown)
    • Vajrayana Institute (Asfields)
    • Tịnh Xá Minh Đăng Quang (Cabramatta)

Lama Zopa Rinpoche từ Blue Mountain về lại Sydney, lưu lại gần một tuần. Trong thời gian này, ngài dành nhiều thời gian cho người Việt. Đêm tiệc chay gây quỹ tượng Phật Di Lạc, ngày thuyết pháp tại Tịnh Xá Minh Đăng Quang.

Huấn từ và hình ảnh của hai sự kiện này được lưu trữ tại đây.

NGHE GIẢNG

Hạ Tải Thâu Âm và nghe trực tuyến: < MP3: English – Viet >

Video: https://youtu.be/QxZM6YvVEtg

HÌNH ẢNH

Xem hình ảnh của ngài tại chuyến Úc du này: < Hình Ảnh >


ENGLISH TEACHINGS (BÀI GIẢNG TIẾNG ANH)

    image_pdfimage_print