Tag Archives: tâm bồ đề

Lama Zopa Rinpoche: HƯỚNG DẪN TU TONG-LEN ĐỂ PHÁT TÂM TỪ BI

The Preliminary Practice of Tong-len (click to access the English version)
-Lama Zopa Rinpoche hướng dẫn tu Ngondro – Tong-len
-Đạo Sư (Teacher ): Kyabje Lama Zopa Rinpoche (2006) –
-Việt ngữ (translation): Hồng Như, bản dịch tháng 2 năm 2018

Continue reading

Đức Đalai Lama – NHẬP BỒ ĐỀ HẠNH LUẬN – Melbourne 2011

 – Thời gian: 11-13 tháng 6 năm 2011 –
Địa Điểm: Melbourne – Australia –
Nội Dung: Giảng về Nhập Bồ Đề Hạnh Luận của Shantideva.

Dalai Lama

Tài liệu Lưu Trữ:

Chánh Văn :< Đọc & Nghe Nhập Bồ Đề Hạnh Luận >

Thâu Âm< Nghe Bài Giảng >

 


image_pdfimage_print