Tag Archives: sám

Trì Tụng Đại Bi Trường Chú [có audio] [Longesh Compassionate Buddha Mantra]

-Đạo Sư (Teacher): Kyabje Lama Zopa Rinpoche giảng và tụng
-Việt ngữ: Hồng Như dịch phần giảng
Hạ tải văn bản <pdf>

Continue reading

image_pdfimage_print