Tag Archives: Choden Rinpoche

Choden Rinpoche giảng 7 Điểm Luyện Tâm 2007 (đánh máy)

7 Point Mind Training by Choden Rinpoche (2007)
Đánh Máy (transcript): Trần Ngọc Phú
Ngôn ngữ (language): Việt
Pháp Hội (event): Kurukulla Center USA-2007
Nghe giảng (audio)<< Mở nghe Audio >>
Chánh Văn (root text): << sẽ đăng sau >>

Continue reading

image_pdfimage_print