Đức Đalai Lama giảng: PHÁP TU TÂY TẠNG DÀNH CHO PHẬT TỬ NHẬP MÔN

– English: CULTIVATING A DAILY MEDITATION (not available on this website) –
Tác Giả: Đalai Lama XIV Tenzin Gyatso –
Việt Ngữ: Hồng Như – bản dịch 2006 – nhuận văn nhẹ 2015
Hạ Tải văn bản chánh văn tại www.hongnhu.org/thu-muc/#phap-tu-tay-tang

pttt

Mục lục

Lời Giới Thiệu Bản Dịch Việt Ngữ

image003

 “Nguyện đại thọ chúng sinh khổ”
thủ bút HT Thích Trí Quang –


<< Đọc Tiếp >>


image_pdfimage_print