LUẬN & GIẢNG

Ghi Chú: Có một số bài
đã dịch nhưng chưa lên trang,
xin tìm bên Thư Mục

AŚVAGHOṢA – MÃ MINH – [khoảng Thế kỷ I – II sau công nguyên]

Phạn:  अश्वघोष, Tạng: བྷ་བི་ལྷས་, Hoa: 馬鳴, Việt: Mã Minh

Cao tăng xứ Ấn, sống vào giữa thế kỷ 1 và 2. được xem là một trong những luận sư quan trọng nhất của Phật giáo.

NAGARJUNA – LONG THỌ – [Thế kỷ I – II sau công nguyên]

Phạn: नागार्जुन, Tạng: ཀླུ་སྒྲུབ་, Hoa: 龍樹, Việt: Long Thọ

Cao Tăng Ấn Độ sống vào khoảng thế kỷ thứ hai. Ngài là một trong những luận sư vĩ đại nhất của lịch sử Phật giáo, là người sáng lập Trung quán tông (s: mādhyamika), xiển dương chân nghĩa của hệ kinh Bát Nhã Ba La Mật (s: pnajñāpāramitā-sūtra), với tư tưởng trung đạo (s: mādhyamāpradipadā), phủ nhận mọi quan điểm cực đoan chấp có và chấp không.


SHANTIDEVA – TỊCH THIÊN – [thế kỷ VIII sau công nguyên]

Phạn: शान्तीदेव Śāntideva; Hoa: 寂天; Tạng: ཞི་བ་ལྷ།; Việt: Tịch Thiên

Cao tăng xứ Ấn, thuộc Trung Quán Tông Ứng Thành phái. Là bậc luận sư lỗi lạc của Học Viện Nalanda, và cũng là một trong 84 đại thành tựu giả.


KAMALASHILA – LIÊN HOA GIỚI [c. 740-795]

Skt. Kamalaśīla; Tib. པདྨའི་ངང་ཚུལ་, Pemé Ngang Tsul;

Cao tăng xứ Ấn, thuộc phái Trung Quán Du Già, luận sư lỗi lạc của Học Viện Nalanda. Người đã cùng sư phụ là Đại Sư Thiện Hải Tịch Hộ sang Tây Tạng hoằng pháp theo lời mời của Quốc Vương Trisong Detsen.


ATISA [982-1054]

Skt. Atiśa Dīpaṃkara Śrījñāna ; Tib. ཨ་ཏི་ཤ་མར་མེ་མཛད་དཔལ་ཡེ་ཤེས hay ཇོ་བོ་རྗེ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤ་

Cao Tăng xứ Ấn, giảng sư học viện Vikramasila vào thế kỷ thứ 11, được mời sang Tây Tạng và đã lưu lại nơi Xứ Tuyết 12 năm cuối đời. Là bậc khai tông của dòng Kadampa, phối hợp cả hai hệ truyền thừa Thâm Sâu và Quảng Đại, tạo nguồn ảnh hưởng lớn cho nền Phật Giáo Tây Tạng qua hai hệ giáo pháp Bồ Đề Đạo Đăng Luận và hệ Chuyển Tâm (lojong). Ngài cũng là người đưa pháp tu đức Tara vào Phật Giáo Tây Tạng. 


MILAREPA [Thế kỷ XI-XII]


GYALSE THOGME ZANGPO [1297-1371]

Cao tăng Tây Tạng với trí thông tuệ vượt bậc, bậc đại đạo sư dạy pháp chuyển tâm


KARMAPA


LAMA TSONGKHAPA [1357–1419]

Sơ tổ dòng Gelug. Tây tạng, Pháp hiệu Losang Drakpa, ngài còn được biết dưới danh hiệu “Je Rinpoche.” 


JAMGON KONGTRUL I : LODRO THAYE [1813-1899]

Đạo sư lẫy lừng bậc nhất của Phật giáo Tây tạng thế kỷ thứ 19, được xem là cha đẻ của phong trào Rimé (không kỳ thị bộ phái).


PATRUL RINPOCHE [1808–1887]

Cao Tăng Tây Tạng, tác giả bộ Lời Vàng Của Thầy Tôi. Đại đạo sư là đại luận sư dòng Nyingma với lối sống lang thang giản dị.


ĐỨC ĐALAI LAMA XIV [1935 – ]


DILGO KHYENTSE RINPOCHE དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་ [1910 – 1991]

Cao tăng Tây Tạng, đại đạo sư Kim cang dòng Nyingma.


LAMA ZOPA RINPOCHE  ཐུབ་བསྟན་བཟོད་པ་ [1945 – ]


GESHE THUPTEN DAWA [1930 – 2017]

Tôn Sư, cao tăng dòng Gelug, từ tổ đình Lab Monaster (Tây Tạng) và Sera Je (Ấn độ)


TRỌN DANH SÁCH

Ghi Chú: Có một số bài đã dịch nhưng chưa lên trang, xin tìm bên Thư Mục


3,828 views