Kinh Chánh Pháp Sanghata (audio)

[Arya Sanghata Sutra – Vietnamese Only]
Ngôn ngữ (languages): Tiếng Việt
Chuyển ngữ và đọc kinh
: Hồng như – bản thâu âm 2007

Nghe tụng kinh Sanghata tiếng Việt

Nhấn chuột phải rồi chọn tải về máy tính (“save link as” hay tương tự), Nếu dùng iPhone hay iPad và không tải Mp3 về được, xin hoan hỉ nghe trực tuyến.

  • Nghe đọc kinh trực tuyến: 
  • Nghe đọc trên Youtube

Nghe tụng tiếng Tạng: