NGỎ

Thủy Sám

(1) Thủy Sám Trưởng lão Thích Trí Quang dịch giải | (1) Lời ghi-Tiểu dẫn-Mục Lục-Tựa | | [more]

Tán Dương Mười Hai Công Hạnh Phật

༄༅།  མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ལ་བསྟོད།TÁN DƯƠNG MƯỜI HAI CÔNG HẠNH PHẬTPRAISE TO THE TWELVE DEEDS Prerequisites: Everyone can readĐiều [more]

KINH ĐỊA TẠNG

KINH ĐỊA TẠNG Dịch từ hán văn: Tỷ Kheo Thích Trí Quang | Mở Đầu | Chánh Văn | Ghi [more]

KINH PHÁP HOA

Lược Dẫn & Cuốn 1 | Cuốn 2 | Cuốn 3 | Cuốn 4 | [more]

THÂU ÂM KINH PHẬT (audio)

THÂU ÂM KINH PHẬT  (audio) Pháp Ảnh Lục là bộ  kinh sách do Trưởng lão Thích Trí Quang  dịch từ [more]

DƯỢC SƯ KINH SÁM [Medicine Buddha Sutra & Confession]

DƯỢC SƯ KINH SÁM [Medicine Buddha Sutra & Confession] Dược sư kinh sám Trưởng lão Trí Quang dịch Tiểu dẫn Hiệu quả của kinh sám [more]

KINH KIM CƯƠNG [Diamond Cutter Sutra]

KINH KIM CƯƠNG [Diamond Cutter Sutra] | 1. Chánh Văn | 2. Dẫn Nhập | 3. Lược Giải | phần tụng niệm Kinh [more]

Phẩm Hạnh Nguyện Phổ Hiền (Kinh Hoa Nghiêm)

Phẩm Hạnh Nguyện Phổ Hiền Trưởng Lão Thích Trí Quang dịch GHI CHÚ: Bản Phổ Hiền Hạnh Nguyện [more]

Tâm Kinh Phá Chướng [Heart Sutra to Avert Obstacles]

Tâm Kinh Phá Chướng [Heart Sutra to Avert Obstacles] Hạ tải văn bản:- [PDF - khổ giấy Letter] Tạng văn-Tạng Âm-Việt- Anh-Pháp - [PDF - [more]

Xưng Tán Duyên Khởi

Xưng Tán Duyên Khởi Tựa Đề Tạng Ngữ (Tibetan Title): རྟེན་འབྲེལ་བསྟོད་པ་བཞུགས་སོ། ། -Tác giả (author): Lama Tsongkhapa-Việt ngữ: [more]

37 Pháp Hành Bồ Tát

37 Pháp Hành Bồ Tát -Tựa đề tiếng Tạng (Tibetan Title): ༄༅། །རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་སོ་བདུན་མ་བཞུགས་སོ། །-Tác Giả (author): Gyalse Thogme Zangpo-Việt dịch (Vietnamese translation): Cư [more]

LỜI NGUYỆN LAMRIM

LỜI NGUYỆN LAMRIM -Tựa Đề Tạng Ngữ (Tibetan Title): ࿓༅༎་ལམ་རིམ་སྨོན་ལམ་བཞུགས་སོ༎ -Tác giả (author): Lama Tsongkhapa (Lama Tông Khách [more]

Chuỗi Ngọc Bồ Tát

Chuỗi Ngọc Bồ Tát -Tựa Đề Tạng Ngữ (Tibetan Title): བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ།-Tác giả (author): Dipamkaraśrijñana (Je Atisa)-Việt ngữ: Hồng Như, bản nháp 2019 [more]

Lợi Ích Tụng Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

TỤNG KINH ÁNH SÁNG HOÀNG KIM cho Hòa Bình Thế Giới Source: Recite The Golden Light Sutra [more]

Trì Tụng Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Trì Tụng Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim do Tỷ kheo Thích Trí Quang Việt dịch (từ Hoa Văn) Nghe kinh: <theo từng phẩm> Tài [more]

Hộ Luân Kim Cang Giáp [Protection Wheel of Vajra Armor - Dorje Gotrab]

Hộ Luân Kim Cang Giáp [Protection Wheel of Vajra Armor - Dorje Gotrab] -Tựa Đề Anh Ngữ (English Title): The Protection Wheel of Vajra Armor, Short & long practices translated [more]


tree_2
Tôi không viết vì lợi ích chúng sinh
Mà chỉ là để tự tâm huân tập...

Shantideva

Trên bước đường tu học, mỗi khi cần tiếng Việt thì tôi dịch. Không viết, chỉ dịch. Không dám dịch vì chúng sinh, chỉ là để đáp ứng nhu cầu riêng của mình. Sẵn có khối tài liệu nho nhỏ này, xin lưu trữ ở đây. Biết đâu chẳng mang đến đôi điều lợi ích cho người khác.

Với lời nguyện cát tường,
Đệ tử tại gia Hồng Như

Không gian chưa cùng
Chúng sinh chưa tận
Nguyện tôi còn vẫn
Ở lại chốn này
Quét sạch khổ nạn
Cho khắp thế gian
Shantideva

<Xem Thư Mục>

56,625 views