NGỎ

Tâm Kinh Phá Chướng [Heart Sutra to Avert Obstacles]

Tâm Kinh Phá Chướng [Heart Sutra to Avert Obstacles] Hạ tải văn bản:- [PDF - khổ giấy Letter] Tạng văn-Tạng Âm-Việt- Anh-Pháp - [PDF - [more]

Xưng Tán Duyên Khởi

Xưng Tán Duyên Khởi Tựa Đề Tạng Ngữ (Tibetan Title): རྟེན་འབྲེལ་བསྟོད་པ་བཞུགས་སོ། ། -Tác giả (author): Lama Tsongkhapa-Việt ngữ: [more]

37 Pháp Hành Bồ Tát

37 Pháp Hành Bồ Tát -Tựa đề tiếng Tạng (Tibetan Title): ༄༅། །རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་སོ་བདུན་མ་བཞུགས་སོ། །-Tác Giả (author): Gyalse Thogme Zangpo-Việt dịch (Vietnamese translation): Cư [more]

LỜI NGUYỆN LAMRIM

LỜI NGUYỆN LAMRIM -Tựa Đề Tạng Ngữ (Tibetan Title): ࿓༅༎་ལམ་རིམ་སྨོན་ལམ་བཞུགས་སོ༎ -Tác giả (author): Lama Tsongkhapa (Lama Tông Khách [more]

Chuỗi Ngọc Bồ Tát

Chuỗi Ngọc Bồ Tát -Tựa Đề Tạng Ngữ (Tibetan Title): བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ།-Tác giả (author): Dipamkaraśrijñana (Je Atisa)-Việt ngữ: Hồng Như, bản nháp 2019 [more]

Lợi Ích Tụng Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

TỤNG KINH ÁNH SÁNG HOÀNG KIM cho Hòa Bình Thế Giới Source: Recite The Golden Light Sutra [more]

Trì Tụng Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Trì Tụng Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim do Tỷ kheo Thích Trí Quang Việt dịch (từ Hoa Văn) Hạ tải văn bản tiếng [more]

Hộ Luân Kim Cang Giáp [Protection Wheel of Vajra Armor - Dorje Gotrab]

Hộ Luân Kim Cang Giáp [Protection Wheel of Vajra Armor - Dorje Gotrab] -Tựa Đề Anh Ngữ (English Title): The Protection Wheel of Vajra Armor, Short & long practices translated [more]

Trì Tụng Đại Bi Trường Chú [có audio] [Longesh Compassionate Buddha Mantra]

Trì Tụng Đại Bi Trường Chú [có audio] [Longesh Compassionate Buddha Mantra] -Đạo Sư (Teacher): Kyabje Lama Zopa Rinpoche giảng và tụng -Việt ngữ: Hồng Như dịch phần giảng - [more]

Hướng Dẫn Tu Ngondro - Tong-len

Hướng Dẫn Tu Ngondro - Tong-len -The Preliminary Practice of Tong-len (click to access the English version) -Lama Zopa Rinpoche hướng dẫn [more]

Ba Điểm Tinh Yếu của Đường Tu - Three Principle Aspects of the Path

Ba Điểm Tinh Yếu của Đường Tu - Three Principle Aspects of the Path - English Title: Three Principal Aspects of the Path << Link to Lama Yeshe Wisdom Archives >> - Tác Giả (Author): [more]

21 Taras - Chánh Văn & Giảng [text]

21 Taras - Chánh Văn & Giảng [text]Chánh Văn và Giảng về 21 đức Tara theo dòng truyền thừa của đức A-ti-sa [more]

Xưng Tán 21 Đức Tara [text]

Xưng Tán 21 Đức Tara [text]Ai người có lòng tin đấng bổn tôn, rạng đông hoàng hôn chuyên tâm trì [more]

Trăm Ngàn Bài Ca 1: Câu Chuyện Thung Lũng Hồng Thạch Ngọc

Trăm Ngàn Bài Ca 1: Câu Chuyện Thung Lũng Hồng Thạch Ngọc - Extract from The Hundred Thousand Songs of Milarepa, first story: "The Tale of Red Rock Jewel [more]

Geshe Dawa giảng Lama Tông Khách Ba Đạo Sư Du Già (đánh máy)

Geshe Dawa giảng Lama Tông Khách Ba Đạo Sư Du Già (đánh máy) Geshe Dawa giảng về Trăm Đấng Bổn Tôn Cõi Đâu Xuất Tịnh Độ - Ganden Lha [more]

Trăm Đấng Bổn Tôn Cõi Đâu Xuất Tịnh Độ - Ganden Lha Gyama (text)

Trăm Đấng Bổn Tôn Cõi Đâu Xuất Tịnh Độ - Ganden Lha Gyama (text)  - English Title: Hundreds Deities of Tushita - Tibetan:  GANDEN LHA GYA MA - Ngôn ngữ: Anh - [more]


tree_2
Tôi không viết vì lợi ích chúng sinh
Mà chỉ là để tự tâm huân tập...

Shantideva

Trên bước đường tu học, mỗi khi cần tiếng Việt thì tôi dịch. Không viết, chỉ dịch. Không dám dịch vì chúng sinh, chỉ là để đáp ứng nhu cầu riêng của mình. Sẵn có khối tài liệu nho nhỏ này, xin lưu trữ ở đây. Biết đâu chẳng mang đến đôi điều lợi ích cho người khác.

Với lời nguyện cát tường,
Đệ tử tại gia Hồng Như

Không gian chưa cùng
Chúng sinh chưa tận
Nguyện tôi còn vẫn
Ở lại chốn này
Quét sạch khổ nạn
Cho khắp thế gian
Shantideva

<Xem Thư Mục>

53,234 views