Đức Đalai Lama giảng: Ý NGHĨA CUỘC SỐNG – dạy về 12 duyên khởi

Tranh vẽ bánh xe luân hồi

Hình 1: Bánh Xe Luân Hồi

Hình 1: Bánh Xe Luân Hồi

Hình 1: Bánh Xe Luân Hồi

Hình 2: Tham Sân và Si (qua biểu tượng gà, rắn và heo)

Bánh Xe Luân Hồi (2)

Hình 2: Tham Sân Si và Thiện Nghiệp Ác Nghiệp. Ở giữa là nguồn gốc khổ đau: Tham (gà) Sân (rắn), Si (heo), bao quanh là những hành động thiện ác do tham sân si tác động.

Hình 3: Cõi trời và cõi thần (atula)

Bánh Xe Luân Hồi (3)

Hình 3: Cõi trời và cõi atula

Hình 4: Cõi người và cõi trời

Bánh Xe Luân Hồi (4)

Hình 4: Cõi người và cõi trời

Hình 5: Cõi súc sinh

Bánh Xe Luân Hồi (5)

Hình 5: Cõi súc sinh

Hình 6: Cõi quỉ đói [ngạ quỉ]

Bánh Xe Luân Hồi (6)

Hình 6: Cõi quỉ đói [ngạ quỉ]

Hình 7: Cõi địa ngục

Bánh Xe Luân Hồi (7)

Hình 7: Cõi địa ngục

image_pdfimage_print