Geshe Dawa giảng 35 Sám Phật (2006) (audio)

35 Confession Buddhas by Geshe Thubten Dawa
Ngôn ngữ (language): Tạng ngữ (Tibetan) – English – Việt 
Địa điểm (location):
Chùa Phước Hậu tại Úc – 2006
Đọc Văn bản (text): << Nghi Thức Sám Hồng Danh 35 Sám Phật – Eng-Viet – PDF >>

geshela_sm3

Chất lượng âm thanh rất kém, nhiều đoạn nghe ko rõ. Xin thứ lỗi.
Sound quality very low, some parts are unclear. All our apologises!