Geshe Dawa giảng Nền Tảng Mọi Thiện Đức 2010 (audio)

Geshe Thubten Dawa teachings on Lama Tsongkhapa’s Foundation of All Good Qualities
Geshe Dawa giảng bài pháp Nền Tảng Mọi Thiện Đức của Tổ Lama Tông Khách Ba
Ngôn ngữ (language): Tibetan – English – Viet
Interpreter: Ven Thubten Yeshe – Hồng Như
Thời gian (dates): 2010
Địa Điểm (location): Tashi Choling Institute – Australia

Chánh Văn – Root Text :
Hạ Tải văn bản chánh văn tại www.hongnhu.org/thu-muc/#nen-tang-moi-thien-duc
[ Read Online ]


Nghe Trực Tuyến – Listen Online

Hạ Tải – Download